SQL :: kod kres elementu -> trasa, WZ ? . Dodatkowo jaki jest aktualny statu danego okna.


72
views
0
7 months ago by
potrzebny wzór SQL lub algorytm, żeby łatwo ustalić na podstawie dowolnego [prod_cell_doc].barrcode2 w której paczce transportowej się znajduje.

Idealnie by było zobaczyć od razu wszystkie przywiązane dokumenty (np WZ FV PW RW itd) bo pewnie będzie wzór zbliżony

Dodatkowy problem jak zidentyfikować status pozycji zlecenia ?
Community: PAMProject

2 Answers


3
7 months ago by
PawelP  
/* listuje paczki transportowe dla barrcoda */
select pck.doc_user_number [paczka]
from vprod_cell_doc_to_prod_cell_package__lite v
join prod_cell_package pck on pck.id=v.prod_cell_package_id and pck.doc_type_id=31
where v.barrcode2='700021546166650'

/* listuje RW dla pozycji (uwaga nie sztuki) barrcoda */
select * from doc where
doc.doc_type_id=4
and product_doc_id in (
select product_doc_id
from vprod_cell_doc_to_prod_cell_package__lite v
where v.barrcode2='700021546166650'
)

/* listuje PW dla pozycji (uwaga nie sztuki) barrcoda */
select distinct doc.* from doc
join doc_pos dp on dp.doc_id = doc.id
where
doc.doc_type_id=6
and dp.product_doc_id in (
select product_doc_id
from vprod_cell_doc_to_prod_cell_package__lite v
where v.barrcode2='700021546166650'
)

/* listuje WZ dla barrcoda */
select distinct doc.* from doc
join doc_pos dp on dp.doc_id = doc.id
where
doc.doc_type_id=5
and dp.product_doc_id in (
select product_doc_id
from vprod_cell_doc_to_prod_cell_package__lite v
where v.barrcode2='700021546166650'
)

/* listuje Faktury dla barrcoda */
select distinct fv.* from doc
join doc_pos dp on dp.doc_id = doc.id
join fv on fv.doc_id=doc.id and fv.doc_status_id = 30
where
doc.doc_type_id=5
and dp.product_doc_id in (
select product_doc_id
from vprod_cell_doc_to_prod_cell_package__lite v
where v.barrcode2='700021546166650'
)
0
7 months ago by
PawelP  
pozycja zelecenia nie ma statusu , status ma całe zlecenie, można jedynie sparwdzic czy dane sztuka okna została przyjęta lub wydana do magazynu, ewntualnie sparwdzić jaka czynnośc została wykonana na danym oknie np ostatnia czynność (sortując po dacie zdarzenia)

tabela prod_cell_doc_event gromadzi zdarzenia
Please login to add an answer/comment or follow this question.

Similar posts:
Search »
  • Nothing matches yet.