Gdzie jest zapisywana informacja o stojakach szyb


82
views
0
7 months ago by
Gdzie jest zapisywana informacja o stojakach szyb po wczytaniu pliku od dostawcy
Community: PAMProject

1 Answer


0
7 months ago by
Pierwsza kolumna w zapytaniu zwróci nr stojaka:

select isnull(CAST(dbo.prod_cell_doc.tech_data AS XML ).query(' / ' ).value('GL[1]/@she', 'varchar(10)'),0) AS she,
isnull(CAST(dbo.prod_cell_doc.tech_data AS XML ).query(' / ' ).value('GL[1]/@w', 'varchar(10)'),0) AS w,
isnull(CAST(dbo.prod_cell_doc.tech_data AS XML ).query(' / ' ).value('GL[1]/@h', 'varchar(10)'),0) AS h,
dbo.goods.code, dbo.goods.name1, dbo.goods.name2,dbo.goods.name3,
dbo.prod_cell_doc.prod_cell_id, dbo.prod_cell_doc.assembly_code, dbo.prod_cell_doc.tech_data
FROM dbo.prod_cell_doc_to_prod_cell_package INNER JOIN
dbo.prod_cell_doc ON dbo.prod_cell_doc_to_prod_cell_package.prod_cell_doc_id = dbo.prod_cell_doc.id
INNER JOIN dbo.goods ON dbo.prod_cell_doc.goods_id = dbo.goods.id
WHERE (dbo.prod_cell_doc.product_doc_id = :product_doc_id)
AND (dbo.prod_cell_doc.order_number = :order_number)
AND (dbo.prod_cell_doc_to_prod_cell_package.prod_cell_package_id = :prod_cell_package_id)
AND (dbo.prod_cell_doc.prod_cell_id = 101)
ORDER BY dbo.prod_cell_doc.assembly_code
tak. Ja szukałem kolumny statycznej zawierającej w nazwie STAND albo GLASS lub po prostu BOX :) 
BTW - od czego jest SHE ?
written 7 months ago by Marcin Chomicz  
SHE - skrót od shelf - półka
written 7 months ago by Paweł B  
Please login to add an answer/comment or follow this question.

Similar posts:
Search »